top of page

Naša partnerstva

Poslovna partnerstva so ključna za poslovni uspeh in razvoj. Zato SPBC daje prednost vzpostavitvi in krepitvi povezav z obstoječimi poslovnimi partnerji ter vlaga v vzpostavitev zaupanja vrednih odnosov z novimi partnerji. Poleg tega je spodbujanje odprtih komunikacijskih kanalov in pobud za sodelovanje sestavni del naše strategije, ki zagotavlja vzajemno koristno in trajnostno pot rasti za vse vključene deležnike.

Letter of support from CCPI

V pripravi

bottom of page